Obniżka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Obniżka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Informuję, że w dniu wczorajszym weszło w życie zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji
z poważaniem
Magdalena Adamska
p.o. Kierownika Referatu Lokali Użytkowych
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków

Pobierz PDF

Zmiana terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych

W dniu 20 marca 2020 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie Nr 700/2020 w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, które przesyłam w załączeniu.

Nasz głos musi być słyszalny

Oto wiadomość napisana przez Katarzyna Woszczyna. Dziękuję za szybką reakcję, wsparcie i całkowitą jedność! Wszyscy mamy wspólny cel i musimy działać w każdy możliwy sposób, żeby nasz głos był słyszalny.
Zaakceptowany przez Wszystkich Państwa dokument został przekazany do mediów regionalnych, proszę też o udostępnianie informacji o naszym stanowisku w Waszych organizacjach, mediach społecznościowych i o przesyłanie go do polityków, parlamentarzystów i innych osób, do których Państwa zdaniem powinien trafić. Jest to odpowiedź na poprzednie pismo w brzmieniu:

Odpowiedź prezydenta Krakowa na pismo w sprawie funkcjonowania ogródków kawiarnianych

Odpowiedź prezydenta Krakowa na pismo w sprawie funkcjonowania ogródków kawiarnianych

Odpowiedź prezydenta Krakowa na pismo w sprawie funkcjonowania ogródków kawiarnianych.

Pobierz PDF

Propozycja wsparcia Krajowej Izby Gospodarczej

Propozycja wsparcia Krajowej Izby Gospodarczej

Oto pismo jakie trafiło do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej za pośrednictwem dyrektora Wydziały Spraw Administracyjnych UMK Tomasza Popiołka.

Akcja "Wspieraj krakowskiego przedsiębiorcę"

Akcja "Wspieraj krakowskiego przedsiębiorcę"

Ponawiamy propozycję Dziennika Polskiego I Gazety Krakowskiej sformułowaną przez red. Zbigniewa Bartusia.

Życzenia wielkanocne od. ks. Dariusza Rasia

Życzenia wielkanocne od. ks. Dariusza Rasia

Na adres naszej Kongregacji napłynęły życzenia wielkanocne od ks. inf. Dariusza Rasia z Bazyliki Mariackiej. Dziękujemy za pamięć i modlitwę w tym trudnym dla wszystkim czasie.

 

Rada Przedsiębiorczości - opinia

Krakowska Kongregacja Kupiecka zdecydowanie opowiada się za przystąpieniem MPOG do organizacji gospodarczych tworzących Radę Przedsiębiorczości. Jest to odpowiedź na następujące zapytanie Adama Wójcika, wiceprezesa MPOG: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie opinii dotyczącej: Czy MPOG powinno przyłączyć się do organizacji gospodarczych, które utworzyły Radę Przedsiębiorczości w związku z obecną bardzo trudną sytuacją gospodarczą ?

Z poważaniem
Adam Wójcik
Wiceprezes MPOG

ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.