Odwołanie aukcji na lokale użytkowe

Odwołanie aukcji na lokale użytkowe

Wobec zwiększającej się liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, jak również z uwagi na pogłębienie aktualnie obowiązujących ograniczeń i restrykcji Zarząd Budynków Komunalnych odstępuje od przeprowadzenia aukcji na lokale użytkowe w dniu 31 marca 2021.

Małopolska: wciąż 70 proc. bonów można aktywować

Małopolska: wciąż 70 proc. bonów można aktywować

W Małopolsce na 377 tys. przygotowanych bonów turystycznych rodzice dotychczas aktywowali przeszło 118 tysięcy. Z bonu można korzystać jeszcze przez rok, czyli do 31 marca 2022 roku.

Biuletyn „Call for Business”

Przedstawiam Państwu wiosenne wydanie biuletynu „Call for Business”, przygotowane przez Zespół Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki Urzędu Miasta Krakowa, do pobrania pod poniższym linkiem:
https://business.krakow.pl/city_bulletins/248054,artykul,numer_1_21__pl_eng_.html

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

W środę, 24 marca radni Krakowa przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021. Za przyjęciem uchwały alkoholowej głosowało 36 radnych, od głosu wstrzymało się od 3 radnych, nikt nie był przeciw.

Pozew zbiorowy gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew zbiorowy gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa

Jestem nowym członkiem Kongregacji, będzie mi bardzo miło zapoczątkować moje członkostwo aktywnym działaniem.
Jestem restauratorką, właścicielką francuskiej restauracji Voila na Konfederackiej 4. Jestem liderem pozwu zbiorowego gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa.

Msza św. na Wawelu w intencji gen. T. Jordan - Rozwadowskiego

Msza św. na Wawelu w intencji gen. T. Jordan - Rozwadowskiego

W imieniu Organizatorów uprzejmie zapraszam na Mszęśw. w dniu 12 sierpnia 2021 roku ( czwartek) o godzinie 17.30 – w sto pierwszą rocznicę rozpoczęcia Bitwy Warszawskiej – decydującej o losach Polski i Europy, która odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu za spokój duszy generała broni Tadeusza
Jordan – Rozwadowskiego oraz wszystkich jego żołnierzy, którzy w latach 1919 – 1920 bronili młodej niepodległości oraz naszej cywilizacji i wiary przed sowiecką nawałnicą.

BEZPARTYJNI

Przesyłam deklaracją programową z celami statutowymi formacji BEZPARTYJNI oraz kluczowe postanowienia Statutu dot. organizacji, a także druk do zbierania podpisów poparcia pod rejestracją BEZPARTYJNI (mogą się podpisywać osoby z całej Polski). Zarejestrowanie Bezpartyjni jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego i realnego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.
Z poważaniem
Wojciech Papis

PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W DNIU 14 KWIETNIA 2021 r.

PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W DNIU 14 KWIETNIA 2021 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że kolejny przetarg na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzony w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Pobierz PDF

ZUS: wciąż można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

ZUS: wciąż można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia, natomiast dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do 31 marca.

Zaproszenie na Kongres Polska Przedsiębiorczość Marzec2021

Zaproszenie na Kongres Polska Przedsiębiorczość Marzec2021

Przesyłam zaproszenie na Kongres Polska Przedsiębiorczość.
Z poważaniem
Natalia Augustyn-Głowa
MAŁOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH