Wsparcia dla krakowskich przedsiębiorców ciąg dalszy

Wsparcia dla krakowskich przedsiębiorców ciąg dalszy

Oto komunikat zamieszczony na portalu krakow.pl dotyczący wsparcia krakowskich przedsiębiorców:

Godziny pracy Biura KKK w okresie wakacyjnym

Godziny pracy Biura KKK w okresie wakacyjnym

Decyzją Prezydium Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Biuro Kongregacji w okresie wakacyjnym, tj. lipiec-sierpień pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.

Konkurs Mój Pierwszy Biznes

Konkurs Mój Pierwszy Biznes

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzony zostanie Konkurs pn. „Mój pierwszy Biznes” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegóły konkursu przesyłamy w załączeniu i równocześnie prosimy o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronie internetowej.
Z poważaniem,
Katarzyna Wysocka
Dyrektor Wydziału
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Pobierz PDF

Zgłoszenia do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli"

W załączeniu informacje dot. zgłoszeń do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli".

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Zaproszenie na koncert Trzech Tenorów 4 lipca CMP

Zaproszenie na koncert Trzech Tenorów 4 lipca CMP

Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert Trzech Tenorów który odbędzie się 4 lipca 2020r w Centrum Macierz Polonii o godz. 18 00.

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przygotował ankietę skierowaną do przedsiębiorców dot. Rozwiązań pomocowych w czasie pandemii. Uprzejmie prosimy o wypełnienie oraz pomoc w rozpowszechnieniu poniższej wiadomości wśród przedsiębiorców z którymi Państwo współpracują.

Na miejscu - nowa aplikacja

W czasie pandemii koronawirusa cała branża gastronomiczno-hotelarska i turystyczna przeżywa poważne kłopoty. Nie załamujemy jednak rąk. Oto propozycja dla aktywnych.

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Pobierz PDF2

Pobierz PDF3

Informacja o zmianie terminu przedłożenia sprawozdań za 2019 rok w BDO

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:
* do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.
* do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.

Zmiany w nawykach żywieniowych Polaków w czasie izolacji - Prośba o opinię

W związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy badania pn. "ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY - EDYCJA 2019" prosimy o wzięcie udziału w badaniu w formie ankiety online. Jest to cykliczny projekt, a ostatnia edycja miała miejsce w 2017 roku. Wyniki ówczesnego badania dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Program #zwiedzajKrakow

Program #zwiedzajKrakow

Kraków, jak i inne miasta w Polsce, zmaga się ze skutkami pandemii Sars-Cov-2. Prezydent miasta zachęca do włączenia sie wszystkich do programu #zwiedzajKrakow, który jest elementem dużej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej pod hasłem Kraków nieodkryty.
W załączeniu przesyłamy dokumenty do Programu #zwiedzajKrakow:
list Pana Prezydenta do przedsiębiorców oraz regulamin programu wraz z załącznikami (nr 1 - formularz zgłoszeniowy, nr 2 - oświadczenie)
oraz grafikę naklejki do ewentualnego wykorzystania.

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Pobierz PDF 2

Pobierz PDF 3