Odznaczenia i medale

 2001 rok

Złoty Krzyż Zasługi
    Gruszka Jacek
    Kulig Jerzy
    Okoński Jan
    Sapeta Stefan
    Zięba Artur

Srebrny Krzyż Zasługi
    Bator Seweryn
    Jopek Wiesław
    Łodziński Kazimierz
    Nalepa Jan Wiesław

2002 rok

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
    Tomaszewski Jerzy 

Srebrny Krzyż Zasługi
    Baran Zbigniew
    Fliśnik Kazimierz
    Gawlik Jerzy
    Janarek Krzysztof
    Kozerski Maksymilian
    Kulma Ryszard
    Rodasik Andrzej
    Skotnicka Krystyna
    Trzciński Eugeniusz

Brązowy Krzyż Zasługi
    Sienko Marek
    Zegadłowicz Marek

2003 rok

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
    Bąkowski Wiesław 

Złoty Krzyż Zasługi
    Banaś Mieczysław
    Gacek Barbara
    Wojtowicz Wojciech

Srebrny Krzyż Zasługi
    Białek Wiesław 
    Flak Grażyna
    Kasztelaniec Edward
    Konik Roman
    Łodziński Marian
    Pędzisz Krystyna

Brązowy Krzyż Zasługi
    Niedziałkowski Mirosław
    Sobczak Czesław 


2004 rok

Srebrny Krzyż Zasługi
    Łapka Jan


2005 rok

Srebrny Krzyż Zasługi
    Drożdż Jerzy
    Jarzynka – Trzcińska Ewa 
    Kasztelaniec Elżbieta
    Klakla Marta
    Łodziński Władysław
    Maślak Leszek
    Michalec Bożena
    Nosek Tadeusz
    Płaszewski Jerzy
    Rusiłko Małgorzata
    Sewiołło Bożena
    Sosnowski Jerzy
    Stolarz Czesława
    Szczygieł Jolanta
    Sztolcman-Koral Bożena
    Tryjański Bogumił
    Woźniak Elżbieta
    Zębala Stefan

Brązowy Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Godzik Maria
    Król Krystyna
    Książek Marek
    Kurzywilk Zbigniew
    Matusiak Maria
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Waszak Krystyna
    Wyżga Andrzej


2010 rok

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
    Banaś Mieczysław
    Okoński Jan
    Udziela Adam
    Wojtowicz Wojciech

    Złoty Krzyż Zasługi
    Gawlik Jerzy
    Kasztelaniec Edward
    Kulma Ryszard 
    Nalepa Jan Wiesław
    Trzciński Eugeniusz 


Srebrny Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Korbut Maria
    Korzeniak Małgorzata
    Ledkiewicz Andrzej
    Łuszczek Anna
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Miłoszewski Ryszard  (Przemyśl)

 
Brązowy Krzyż Zasługi
    Baranek Bogdan
    Cichoń Małgorzata
    Kochan Tadeusz
    Nizińska Danuta
    Patecki Marek
    Pawlik Dariusz
    Pietrzyk Stanisław
    Piętoń Andrzej
    Wardęga Tadeusz
    Wygoda Grzegorz

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
    Adamek – Baran Anna
    Batko Anna
    Bujakowski Tadeusz
    Fliśnik Kazimierz
    Kasina Maria
    Michalec Bożena
    Pancerz Jan
    Sosnowski Jerzy


Złota KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 

2004 rok

    Ojciec Święty Jan Paweł II – wręczona na ręce Stanisława Kardynała Dziwisza
    Banaś Mieczysław
    Brzeziński Jerzy
    Okoński Jan
    Wojtowicz Wojciech

2005 rok

    Ks. Franciszek Kardynał Macharski

2010 rok

    Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
    Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
    Rada Miasta Krakowa
    Fliśnik Kazimierz
Gawlik Jerzy
Gawrysiak Zygfryd Roman
    Gruszka Jacek
    Kasztelaniec Edward
Nalepa Jan Wiesław
Rusiłko Małgorzata
    Sosnowski Jerzy
    Udziela Adam


Srebrna KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 

2004 rok

    Janarek Krzysztof
    Kulig Jerzy
    Nalepa Jan Wiesław
    Rodasik Andrzej

2005 rok

    Bąkowski Wiesław
    Ostrowski Maciej – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
    Rodzina Łodzińskich 

2006 rok

    Kulma Ryszard
    Łatas Marek – Poseł na Sejm RP
    Tryjański Bogumił
    Trzciński Eugeniusz

2008 rok

    Bisztyga Stanisław – Senator RP

2010 rok

    Baran Zbigniew
    Jarzynka-Trzcińska Ewa
    Klakla Marta
    Korzeniak Małgorzata
    Ks. Infułat Bronisław Fidelus
    Lejkowski Leszek
    Plewa Tadeusz
    Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
    Szeląg Alina
    Sztolcman-Koral Bożena
    Trzmiel Tadeusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
    KPW-U ARTIM Sp. z o.o.


Brązowa KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 

2004 rok

    Baranek Bogdan
    Jelonkiewicz Maria
    Kasztelaniec Elżbieta
    Kaźnica Jerzy
    Miłoszewski Ryszard
    Oleksy Władysław
    Udziela Adam
    Wrona Michał

2006 rok

    Konik Roman
    Korbut Maria
    Łuszczek Anna

2010 rok

    Bator Seweryn
Białek Wiesław
    Englert Artur
    Gubała Grzegorz
    Kalisz Sławomir
Kopacz Barbara
    Kotala Jerzy
    Król Krystyna
    Kurleto Zbigniew
    Miernik Jerzy
    Patecki Marek
    Sobczak Czesław
    Sproski Edmund
    Truty Józefa
    Wilk Wojciech

Medal Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 

2004 rok

    Banaś Józef 
    Banyś Jerzy
    Bukowski Ryszard
    Cichoń Małgorzata
    Gawrysiak Zygfryd Roman
    Golda Jarosław
    Jarosz Robert
    Kopacz Barbara
    Korbut Maria
    Kozioł Ryszard
    Lejkowski Leszek
    Lisowski Jan
    Łodziński Tomasz
    Matusiak Maria
    Miernik Jerzy
    Ochman Jan
    Pancerz Jan
    Pietrzyk Ryszard
    Poznański Leszek
    Sproski Edward
    Strózik Wojciech 
    Sztolcman-Koral Bożena
    Szymonicz Barbara
    Trzciński Ryszard
    Wardęga Tadeusz
    Wawro Arkadiusz
    Wojciechowski Kazimierz
    Zalewski Zenon
    „Alma Market” SA

2005 rok

Bednarczyk Marek
Burek Zuzanna
Dobosz Halina
Drelinkiewicz Lucyna 
Dutka Wiesław
Gorzelany Jan
Gowin Lucyna
Grabowska Elżbieta
Grabowska Janina
Gunia Barbara
Jarosz Robert
Kochan Tadeusz
Król Krystyna
Kruczkowski Lucjan
Kuźnik Elżbieta
Lejkowski Leszek
Nizińska Danuta
Odroń Tadeusz
Pająk Ryszard
Pilch Maria 
Rapalska Maria
Ruszel Beata
Tabiś Jolanta
Wilczyński Wiesław
Witecki Tadeusz
Wygoda Grzegorz

2006 rok

Bąkowski Wiesław 
Bujakowski Tadeusz
Englert Artur
Fuks Maria
Górecki Marek
Kasina Maria
Kopacz Barbara
Kowalski Włodzimierz
Krasicki Andrzej
Mastalerz Zbigniew
Sobczak Małgorzata i Czesław
Waktor Urszula i Marek
Wyżga Andrzej
Ziomek Aleksander

2008 rok

Bujakowski Jerzy
Garda Bartłomiej – Radny Miasta Krakowa 
Jarosz Robert
Jarząbek Ewa
Kalisz Sławomir
Nalepa Adam
Osińska Maria
Pancerz Jan 
Peciak Adam
Płaszewski Jerzy
Przęczek Adam
Sproski Edmund
Sulorz Paweł – Radny Miasta Krakowa
Trzciński Wojciech
Warchoł Artur
Ziąber Violetta

Medal Jubileuszowy 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Kierzkowska Ewa – Wicemarszałek Sejmu RP
ks. Franciszek Kardynał Macharski
ks. Stanisław Kardynał Dziwisz

Banaś Mieczysław 
Baranek Bogdan
Bąkowski Wiesław
Bednarczyk Marek
Bieda Krzysztof 
Borowicz Fryderyk
Brzeziński Jerzy
Bugajski Edward
Czuma Mieczysław
Englert Artur 
Fliśnik Kazimierz
Fortuna Jacek
Gawrysiak Zygfryd Roman
Gotkiewicz Andrzej
Gradus Józef
Gunia Barbara 
Gurgul Piotr
Hajnold Stefan
Janarek Krzysztof
Jarosz Robert
Jarzynka-Trzcińska Ewa
Juszkiewicz Bogusław
Kaim Józef
Kasztelaniec Edward
Klakla Marta
Korbut Maria
Korzeniak Małgorzata
Kotala Jerzy 
Kowalski Włodzimierz
Król Krystyna
Kulma Ryszard
Kuźnik Elżbieta 
Ledkiewicz Andrzej
Lejkowski Leszek
Łodziński Jacek 
Łodziński Roman
Łuszczek Anna
Macko Jan
Mazan Leszek
Michalec Bożena
Michura Grzegorz
Niedziałkowski Mirosław 
Okoński Jan
Opoka Krystyna
Pawlik Dariusz
Pawlus Stanisław
Piętoń Andrzej
Pławecki Stefan
Polak Wacław
Poznański Leszek 
Puch Zdzisław
Rusiłko Małgorzata
Siudy Andrzej
Sobczak Czesław
Sosnowski Jerzy
Stach Józef
Struzik Wojciech
Sztolcman-Koral Bożena
Szubryt Zbigniew
Tąta Wiesława
Tryjański Bogumił
Trzciński Eugeniusz
Udziela Adam
Waktor Marek 
Wardęga Tadeusz 
Wiewiórska Anna
Witecki Tadeusz
Włodarczyk Ignacy
Wojtowicz Wojciech
Wygoda Grzegorz
Wygoda Tomasz
Wyżga Andrzej 
Zapała Halina
Zoń Mirosław
Żurek Andrzej

Makro Cash and Carry Polska SA
Oddział Terenowy KKK w Brzesku 
Oddział Terenowy KKK w Proszowicach 
Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
Spółka Kupiecka Stary Kleparz


Firma Budowlana J.Kasperczyk S.J. 
Victor Hucke – Dyrektor Operacyjny Makro Cash and Carry Polska SA
Niedziałkowska Joanna – Dyrektor Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie 
Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ks. Kanonik Henryk Makuła
Makowski Jan – Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice
Wójcik Zbigniew – Starosta Powiatu Proszowice 
Regnowski Piotr – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach 
Szkoła Podstawowa Nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
Rada Miasta Krakowa 
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków 
Włodimir Michaiłowicz Płatonow – Przewodniczący Moskiewskiej Dumy Miejskiej 
Rada Miejska w Brzesku 
Miasto Brzesko
Zistechnika sp. z o.o.
Firma Budowlana Wielobranżowa „Byczbud”
Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych Wł.Drabczyński
Czeczótka Marek – Burmistrz Miasta Limanowa 
Puchała Jan – Starosta Powiatu Limanowa
Dutka Bronisław – Poseł na Sejm RP
Janczyk Wiesław – Poseł na Sejm RP
Pazdan Władysław – Wójt Gminy Limanowa 
ks. Prałat Józef Poręba
Wolfgang Grube – Burmistrz Gminy Wathlingen
Dutkiewicz Rafał – Prezydent Wrocławia
Kongregacja _rzemysłowo-Handlowa OUG woj. Dolnośląskiego
Jasiński Marek – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
Restauracja Morskie Oko
Jędrzejczyk Adam – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 
Nowak Marta – Dyrektor Magistratu
Frankiewicz Anna – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa 
Gądek Katarzyna – Dyrektor BiuraMarketingu Turystycznego 
Zespól Szkół Gastronomicznych Nr 2
Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG Warszawa
Małopolski Cech Optyków
Laureaci Konkursu Wiedzy o Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Limanowa
Orzechowski Krzysztof - Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego 
Buksa Adam – Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki Piwnice Win Importowanych Vinfort Sp. z o.o.
Góralska Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki 
    Boćko Bartosz – Prezes Zarządu TOORANK SA
Małopolski Związek Piłki Nożnej 
Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie 

Honorowi Prezesi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
Jerzy Brzeziński
Jan Okoński
Mieczysław Banaś

Członkowie Honorowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
ks. Franciszek Kardynał Macharski
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa