Rzemieślniczy opłatek Na Kotłowem

Rzemieślniczy opłatek Na Kotłowem

W przepięknej sali Cechu Rzemiosł Spożywczych "Na Kotłowem" odbyło się spotkanie opłatkowe krakowskich rzemieślników. Przybyli na nie m.in. kapelan rzemieślników małopolskich ks. inf. Dariusz Raś - archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska, dyrektor magistratu Marta Nowak, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, jego zastępcy Jerzy Kotala i Jacek Fortuna, sekretarz Rady KKK Roman Gawrysiak, był również szef firmy Artim Dariusz Michalak i wielu innych zacnych gości. Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości najserdeczniej witał wszystkich, szczególnie starszych cechów i zrzeszonych w nich rzemieślników.

Opłatkowe spotkanie w Narodowym Banku Polskim w Krakowie

Opłatkowe spotkanie w Narodowym Banku Polskim w Krakowie

W Oddziale krakowskim Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe, które swoją obecnością zaszczycili m.in. metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski i wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Krakowską Kongregację Kupiecką reprezentowali prezes Wiesław Jopek i rzecznik prasowy Marian Satała.

Spotkanie opłatkowe w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej w Skawinie

Spotkanie opłatkowe w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej w Skawinie

W poniedziałek, 16 grudnia w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej w Skawinie odbyło sie świąteczne, opłatkowe spotkanie przedsiębiorców. Prezes Izby Adam Wójcik przywitał gości wśród których byli m.in. ks. bp. Damian Muskus (ofm), kandydat do urzędu prezydenta RP, prezes Polskiego Stonnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. Krakowskie środowisko gospodarcze reprezentowali: Wiesław Jopek - prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ze swoimi zastępcami Jackiem Fortuną i Zbigniewem Burdakiem, Janusz Kowalski - prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie i Krzysztofem Karczem - prezesem Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business".
Kilka osób uhonorowanych zostało okolicznościowymi odznaczeniami Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Harcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa "Czerwony Mak" podzielili się z zebranymi "betlejemskim światełkiem pokoju" i po modlitwie ks. bpa Damiana Muskusa nastąpiły życzenia i łamanie się opłatkiem.

 

Konkurs wiedzy o Krakowie i Kongregacji Kupieckiej

Konkurs wiedzy o Krakowie i Kongregacji Kupieckiej

W Szkole Podstawowej nr 117 imienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w piątek 13 grudnia, obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. Najważniejszym elementem święta było rozegranie konkursu historycznego na temat znajomości historii miasta i dziejów Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W jury konkursowego zaproszono Agnieszkę Linder - nauczycielkę historii, Artura Paska - dyrektora szkoły, Annę Dziką - przedstawicielkę Rady Rodziców i Wiesława Jopka - prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Konkurs przygotowała i prowadziła Anna Mordarska-Matoga.

Święto Kupca 2019 w Proszowicach

Święto Kupca 2019 w Proszowicach

Mszą świętą w kościele parafialnym 30 listopada rozpoczęli tegoroczne świętowanie kupcy proszowiccy. Ks. proboszcz Jan Zwierzchowski w kazaniu mówił o powinnościach każdego człowieka. Powiedział, że każdy powinien w życiu robić to, do czego został powołany i ciągle się w tym działaniu doskonalić.

Brylant dla prezesa Wiesława Jopka

Brylant dla prezesa Wiesława Jopka

Podczas uroczystego spotkania z okazji jubiuleuszu 100-lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku Jacek Fortuna, zastępca prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej odebrał Brylantową Odzakę Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie przyznaną dla prezesa KKK Wiesława Jopka.

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Informujemy, iż od 01-01-2020r. będzie obowiazywać wszystkich podatników mikrorachunek podatkowy (indywidualny rachunek podatkowy)
Dlaczego mikrorachunek podatkowy?
Od 1 stycznia 2020 r. należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT podatnicy i pracodawcy-płatnicy będą musieli wpłacać do urzędu skarbowego na indywidualne mikrorachunki podatkowe. Nowe rachunki posłużą tylko do wpłat podatków.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. W przypadku zwrotów nadpłat i podatków wszystko zostanie po staremu, czyli np. zwrot podatku otrzymasz tak jak do tej pory na swoje konto w banku (chyba, że w deklaracji wskazałeś inaczej).

"Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I"

"Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I"

9 stycznia Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizujedzień informacyjny pt. "Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Oto numery Zarządzeń Prezydenta Krakowa w sprawach zarządzania placami handlowymi w Centrum miasta i na peryferiach opublikowane 9 grudnia 2019 r.

Oto numery Zarządzeń Prezydenta Krakowa w sprawach zarządzania placami handlowymi w Centrum miasta i na peryferiach opublikowane 9 grudnia 2019 r.

3357 w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie 2019-12-09

3362 w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie 2019-12-09

3363 w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury 2019-12-09

Pobierz PDF

Pobierz PDF 1

Pobierz PDF 2

„Cracoviae Merenti” dla Muzeum Krakowa i Krzysztofa Wielgusa

„Cracoviae Merenti” dla Muzeum Krakowa i Krzysztofa Wielgusa

W środę, 11 grudnia odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa zwołana w celu wręczenia medali Cracoviae Merenti. Muzeum Krakowa świętujące jubileusz 120-lecia otrzymało medal srebrny, a dr inż. architekt Krzysztof Wielgus – wybitny uczony i znawca Twierdzy Kraków, brązowy medal „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienia wręczyli prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. W imieniu prezesa Wiesława Jopka laureatom gratulował sukcesu Marian Satała, rzecznik prasowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.