Aukcja na najem lokali użytkowych 31 stycznia 2022

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej tut. jednostki pod adresem:

https://www.google.com/url?q=http://www.zbk-krakow.pl/&source=gmail&ust=1641977740652000&usg=AOvVaw0PUhTC8OzWh3r8Hy_rRY00">http://www.zbk-krakow.pl/>
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą ul. Czerwieńskiego 16, nr tel. ( 12) 616-61-54, 12 291-28-75.