Dobiesław Gała w Międzynarodowym Centrum Kultury prezentuje „Bieguny niedostępności”

Dobiesław Gała w Międzynarodowym Centrum Kultury prezentuje „Bieguny niedostępności”

To było wielkie święto sztuki, mimo wybuchu wojny na Ukrainie. Na wernisaż 24 lutego 2022 r.  przybyło około 200 osób z całej Polski, w tym m.in. Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wystawa, zawierająca nowe prace artysty, została w tym kształcie zaprezentowana publiczności po raz pierwszy. Potrwa do 27. 03. 2022 roku. Dostępna jest w średniowiecznych piwnicach MCK, Rynek Głowny 25, wstęp wolny.

Stary Kleparz pomaga Ukrainie

Stary Kleparz pomaga Ukrainie

Zakończyła się powszechna zbiórka pomocy dla Ukrainy. W ubiegły piątek krakowscy strażacy zawieźli do Lwowa około dwóch ton różnych rzeczy, w tym m.in. osiem agregatów prądotwórczych. Teraz nadał trwa zbiórka darów w kiosku nr. 40. Zebrane dary przekazywane są do ośrodków pomocowych działających w Krakowie.
Świetlica dla dzieci z Ukrainy w Kongregacji

Świetlica dla dzieci z Ukrainy w Kongregacji

Prezydium Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, na wniosek prezesa Wiesława Jopka zdecydowało się na przeznaczenie sali konferencyjnej na II pietrze siedziby Kongregacji przy ul. Garbarskiej 14 na tymczasową świetlicę dla dzieci z Ukrainy. Dzięki współpracy z Fundacją AD MELIORA TEMPORA, której szefem jest dr Bartosz Boćko udało się zapewnić opiekę dla około 20 dzieci. Niestety, z powodu szczupłości lokalu wielu potrzebujących nie mogło zostawić tu swoich pociech. Dziećmi opiekują się 3 ukraińskie nauczycielki.

Przemyśl pośredniczy w pomocy dla Sambora

Oto pismo z Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w sprawie pomocy dla Sambora na Ukrainie

APEL Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, na czele której stoi Kazimierz Barczyk przesłała na adres KKK następujący apel

Podziękowanie z Instytutu Pediatrii

Otrzymaliśmy podziekowanie z Kliniki Kardiochirurgii Dzieciecej Instytutu Pediatrii UJ.

Żegnamy Zofię Postawę

Żegnamy Zofię Postawę

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Zofii Postawy

Członkini Oddziału Terenowego KKK w Myślenicach,

niestrudzonej w pracy społecznej,

Koleżanki pełnej uprzejmości i życzliwości.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Prezes, Rada, Koleżanki i Koledzy

z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pomoc dla Ukrainy - zobacz Kronika TVP Kraków

Pomoc dla Ukrainy - zobacz Kronika TVP Kraków

Oto link do materiału w Kronice TVP Kraków

https://krakow.tvp.pl/58842741/03032022-1830

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Małopolska Izba Przedsiębiorczości i Rzemiosła, Krakowska Kongregacja Kupiecka I Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” urządziły wspólną konferencję prasową, podczas której zaoferowały swoje propozycji pomocy dla Ukraińców, którzy przyjechali do Polski w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. W tej chwili firmy rzemieślnicze, gastronomiczne, hotelowe gotowe są do przyjęcia kilku tysięcy pracowników.
 
Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek wojny w Ukrainie
Przedsiębiorcy, którzy w związku z wojną w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności.