Mecenas Dziecięcych Talentów

Mecenas Dziecięcych Talentów

Wiceprezes Jerzy Kotala w imieniu prezesa Wiesława Jopka odebrał statuetkę przyznaną Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w 12. Edycji Projektu Mecenas Dziecięcych Talentów.
- W tegorocznej edycji opieką objęto 23 dzieci, w tym 3 z Ukrainy - mówi Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. Rodziny. -W sumie przez 12 lat z pomocy finansowej skorzystało 90 dzieci. Stypendystą może być tylko uczeń szkoły podstawowej mieszkający w Krakowie. W wyjątkowych przypadkach wydłużamy opiekę stypendialną na uczniów szkół średnich.
Krakowska Kongregacja Kupiecka uczestniczy w programie od początku.