Rok szkolny rozpoczęty

Rok szkolny rozpoczęty

Na naszej szkole patronackiej, tj Szkole Podstawowej nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej jak każe tradycja 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W inauguracji roku szkolnego uczestniczyli m.in. Zbigniew Burdak, zastępca prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Monika Bartosz, pełnomocnik prezydium ds. oświatowych oraz Marian Satała, rzecznik prasowy KKK. Uczniowie klasy 3 przygotowali krótki program powitalny.


Dyrektor szkoły Artur Pasek przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli i gości. Powiedział, że ostatnio nastąpiły przekształcenia, teraz kieruje Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w Krakowie, w którego skłąd wchodzi Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Samorządowe Przedszkole nr 48. W szkole uczy się 450 dzieci, są dwie klasy pierwsze liczące po 24 uczniów.

Z słowami powitania oraz życzeniami samych sukcesów w nauce i w innych aspektach życia szkolnego (m.in. w sporcie) zwróciła się do dzieci i grona pedagogicznego przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Mleczko-Rataj.