Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w drodze przetargu

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w drodze przetargu

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetargi na nieruchomości i lokale mieszkalne w Krakowie. Szczegóły na stronie: