Żegnamy ś.p. Grażynę Leję

Z ogromnym żalem, głęboko zasmuceni żegnamy

ś.p.

Grażynę Leję

Członka Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,

b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Turystki,

b. pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. turystyki,

oddaną pracy samorządowej i społecznej.

 

Msza św. Żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie we wtorek,

27 kwietnia 2021 roku o godz. 12.30 w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy

przy ul. Pod Strzechą 18 Bronowice Małe w Krakowie.

Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku rozpocznie się

o godz. 14.00 od bramy Cmentarza w Bronowicach – Pasternik.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym

składają

Prezes, Rada, Koleżanki i Koledzy

z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej