Informacja o zmianie terminu przedłożenia sprawozdań za 2019 rok w BDO

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:
* do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.
* do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.


Ponadto informuję, że w celu ułatwienia przygotowania ww. sprawozdań w systemie BDO należy zapoznać się z filmami instruktażowymi oraz instrukcją złożenia sprawozdania, które dostępne są na stronie internetowej http://www.bdo.mos.gov.pl> (w panelu "Instrukcje").
Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców oraz zachęcamy do odwiedzania stron internetowych w BIP UMWM poświęconych powyższej sprawozdawczości tj.: http://www.malopolska.pl/reklamowki, http://www.malopolska.pl/zbiorcze,http://www.malopolska.pl/produktowa, http://www.malopolska.pl/sprzet,http://www.malopolska.pl/baterie,http://www.malopolska.pl/produkty, http://www.malopolska.pl/pojazdy.