Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek 4 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Obrady prowadził prezes Wiesław Jopek. Rada podjęła uchwałę o zorganizowaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego KKK na dzień 29 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie KKK przy ul. Garbarskiej 14.
Rada KKK została poinformowana o tym, że trwają starania o organizację Festiwalu Pierogów w sierpniu tego roku.
Zebranie odbyło się przy zastosowaniu wszystkich rygorów obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa.