Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Przesyłam w załączeniu ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.
Zwracam uwagę, że przetargi zostaną przeprowadzone w budynku UMK w Rynku Podgórskim 1, a nie jak dotychczas przy ul. Kasprowicza 29.
Na stronie BIP zamieszczone zostały ogłoszenia o przetargach, rzuty lokali oraz mapki link https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30626>