Apel o wsparcie dla osób starszych, samotnych

Apel o wsparcie dla osób starszych, samotnych

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował apel o wsparcie dla osób starszych, samotnych, a także z niepełnosprawnościami. Proponuje również, aby sklepy zarezerwowały czas na obsługę osób będących w grupie ryzyka.

Czytaj:

https://www.krakow.pl/aktualnosc/238302,2116,komunikat,bezpieczne_zakupy_dla_seniorow___apel_prezydenta_krakowa.html?_ga=2.184889385.1272503566.1584712766-665259984.1571660520