Pozew zbiorowy gastronomików

Pozew zbiorowy gastronomików

Dorota Rydygier, właścicielka restauracji Voila jest liderką pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa. Poprosiła o umieszczenie na stronie Kongregacji grafiki o pozwie i o wysłanie tej grafiki do wszystkich członków działajacych w gastronomii? Termin przystępowania do pozwu wydłużamy do końca okresu zamknięcia gastronomii bo nawet ci którzy dostali wsparcie finansowe z tarczy mogą stwierdzić, że tarcza nie jest wystarczająca w stosunku do tak długiego okresu zamknięcia.

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Ankieta o Festiwalu Pierogów

Studentka 5 roku kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Piszę pracę magisterską na temat zadowolenia uczestników wydarzeń kulinarnych z wykorzystaniem analizy IPA. Celem mojej pracy jest ocena satysfakcji uczestników tych wydarzeń. Jedną z technik badawczych w pracy jest wywiad. Prosi o wypełnienie anonimowej ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bcmQNe-Qj8UA2fPvNIKs1lmfFHAwSVqtg8o6SpExj1v-SQ/viewform

Podziękowanie dla Anny Łuszczek za współpracę

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1. dziękuje Annie Łuszczek za wieloletnią współpracę.

Uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia z opłat alkoholowych

W środę, 24 marca radni Krakowa przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021. Za przyjęciem uchwały alkoholowej głosowało 36 radnych, od głosu wstrzymało się od 3 radnych, nikt nie był przeciw.

Odwołanie aukcji na lokale użytkowe

Odwołanie aukcji na lokale użytkowe

Wobec zwiększającej się liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, jak również z uwagi na pogłębienie aktualnie obowiązujących ograniczeń i restrykcji Zarząd Budynków Komunalnych odstępuje od przeprowadzenia aukcji na lokale użytkowe w dniu 31 marca 2021.

Małopolska: wciąż 70 proc. bonów można aktywować

Małopolska: wciąż 70 proc. bonów można aktywować

W Małopolsce na 377 tys. przygotowanych bonów turystycznych rodzice dotychczas aktywowali przeszło 118 tysięcy. Z bonu można korzystać jeszcze przez rok, czyli do 31 marca 2022 roku.

Biuletyn „Call for Business”

Przedstawiam Państwu wiosenne wydanie biuletynu „Call for Business”, przygotowane przez Zespół Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki Urzędu Miasta Krakowa, do pobrania pod poniższym linkiem:
https://business.krakow.pl/city_bulletins/248054,artykul,numer_1_21__pl_eng_.html

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

W środę, 24 marca radni Krakowa przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021. Za przyjęciem uchwały alkoholowej głosowało 36 radnych, od głosu wstrzymało się od 3 radnych, nikt nie był przeciw.

Pozew zbiorowy gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew zbiorowy gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa

Jestem nowym członkiem Kongregacji, będzie mi bardzo miło zapoczątkować moje członkostwo aktywnym działaniem.
Jestem restauratorką, właścicielką francuskiej restauracji Voila na Konfederackiej 4. Jestem liderem pozwu zbiorowego gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa.