Zmarł Marek Jasiński

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Jasińskiego

byłego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
Przyjaciela Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Prezes, Rada oraz Członkowie
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


Drukuj