Zdzisław Grzelka - starszym Bractwa Kurkowego

Zdzisław Grzelka - starszym Bractwa Kurkowego

W czwartek, 16 września 2021 r. w Celestacie, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze krakowskiego Bractwa Kurkowego. Starszym Bractwa wybrano Zdzisława Grzelkę. Bardzo serdecznie gratuluje bratu Zdzisławowi Grzelce zaszczynej funkcji, gratulują również wszystkim pozostałym osobom wybranym do włądz Bractwa Kurkowego.

Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

 


Drukuj