Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Oto ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, telefon 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości/.


Drukuj