Pożegnaliśmy Marka Jasińskiego

Pożegnaliśmy Marka Jasińskiego

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się w piątek 6 grudnia pogrzeb Marka Jasińskiego, byłym Inspektorem Wojewódzkim Państwowej Inspekcji Handlowej. Marek Jasiński kierował tym urzędem przez 28 lat. Był wielkim przyjacielem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, uczestniczył we wszystkich naszych uroczystościach, aktywnie działał w jury konkursu Wielka Kolekcja Gastronomiczna Krakowa.
Cześć Jego Pamięci