W samym sercu. Jan Paweł II i kościół Mariacki w Krakowie

W samym sercu. Jan Paweł II i kościół Mariacki w Krakowie

Prezes Wiesław Jopek i rzecznik prasowy Marian Satała reprezentowali Krakowską Kongregację Kupiecką na promocji książki pt. „W samym sercu. Jan Paweł II i kościół Mariacki w Krakowie”. Najnowsza książka wydawnictwa Mariackiego autorstwa Michała Jakubczyka „W samym sercu. Jan Paweł II i kościół Mariacki w Krakowie” jest opartą na faktach i dokumentach próbą opowiedzenia niektórych wątków z życia i działalności Karola Wojtyły i Jana Pawła II związanych z Mariacką parafią. Promocja odbyła się w Prałatówce a zorganizował ja ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej.

 

Michał Jakubczyk prezentuje różne etapy związków świętego papieża z kościołem Mariackim, którego 700-lecie konsekracji będziemy obchodzić w 2020 roku. Rozpoczyna od dzieciństwa Lolka i jego kontaktów z rodziną matki chrzestnej, której mąż stale współpracował z parafią Mariacką wykonując prace pozłotnicze w kościele. Ukazuje zdobywanie przez młodego księdza doświadczeń duszpasterskich w posłudze przy ołtarzu, na ambonie i w konfesjonale, i świadomy wybór tego kościoła jako stałego miejsca kontaktów metropolity krakowskiego z mieszkańcami miasta oraz odwiedzin bazyliki podczas podróży do Ojczyzny i ukochanego Krakowa.

Opowiadanie to dobiega do czasów współczesnych, gdy kilkanaście lat po odejściu Papieża-Polaka do Domu Ojca pamięta się tu o tym, co zrobił, co powiedział, o co kazał troszczyć się szczególnie pieczołowicie.

Oprócz autora wspomnieniami o księdzu Karolu Wojtyle, dziś Świętym Janie Pawle dzielili się m.in. ks. prałat Jan Pasierbek, ks. inf. Bronisław Fidelus i red. Leszek Mazan.

Publikację można nabyć w zakrystii bazyliki Mariackiej, biurze obsługi ruchu turystycznego oraz w sklepie Arkos.