Od 10 lat jesteśmy Mecenasami Dziecięcych Talentów

Od 10 lat jesteśmy Mecenasami Dziecięcych Talentów

13 czerwca w Teatrze KTO odbyła się X gala „Mecenasa Dziecięcych Talentów”. Głównym celem spotkania było podziękowanie mecenasom i darczyńcom za aktywne wspieranie projektu oraz wspólne, wraz z dziećmi i rodzicami, świętowanie jubileuszu. Krakowska Kongregacja Kupiecka jest jedną z nielicznych firm, które od początku wspierają miejski projekt pn. "Mecenas Dziecięcych Talentów". Podczas gali dostaliśmy okolicznościowy medal i dyplom od prezydenta Krakowa.

 

Projekt „Mecenas Dziecięcych Talentów” realizowany od 2012 r., z inicjatywy pełnomocnik Marzeny Paszkot, to wspólne przedsięwzięcie Krakowa oraz Fundacji KDM, przy współpracy z MOPS.

W ramach projektu pomocą obejmowane są utalentowane dzieci z krakowskich szkół podstawowych, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Przez 10 lat udało się wesprzeć blisko 70 młodych krakowian. Udało się pomóc m.in. młodym gimnastyczkom artystycznym, baletnicom, wokalistkom, muzykom (grającym na skrzypcach, pianinie), plastykom, sportowcom (piłkarze, ju-jitsu, jazda konno, żeglarze), matematykom oraz dzieciom uzdolnionym w przedmiotach ścisłych lub językowo. Młode osoby realizujące w praktyce swoje marzenia oraz pasje są wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników.
Na co przekazywane są fundusze

Fundusze przekazywane na rozwój talentów pochodzą z darowizn otrzymanych od mecenasów projektu. Z nich finansowane są m.in. roczne kursy edukacyjne, artystyczne, sportowe czy też obozy i warsztaty, na których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z interesujących je dziedzin. Zakupione zostają też pomoce naukowe, materiały edukacyjne czy akcesoria związane z doskonaleniem talentu, takie jak np. sprzęt lub strój sportowy.

Mecenasi projektu

X edycję wspierało dziewięcioro mecenasów oraz dwie instytucje wspierające.

Większość mecenasów jest zaangażowana w przekazywanie środków finansowych od samego początku – tj. od 2012 roku, projekt wspiera Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Wodociągi Miasta Krakowa SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., a także Krakowska Kongregacja Kupiecka. W 2015 r. do projektu przystąpili: pan Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry w Krakowie oraz krakowskie kościoły ewangeliczne, w tym Kościół dla Miasta Krakowa, a w 2021 r. dołączył nowy mecenas – Fundacja KDM, który również został głównym partnerem Krakowa w realizacji MDT.

Na docenienie zasługują również prywatni darczyńcy, którzy wpłacają środki na konto finansowe projektu, jednak chcą pozostać anonimowi.