Odpowiedź Prezydenta Jerzego Muzyka na korespondencję Prezesa KKK z 2.08.2021r.

Pan
Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


Szanowny Panie Prezesie,
przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa na Pana korespondencję w sprawie informowania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej o planowanych przez Gminę Miejską Kraków przedsięwzięciach gospodarczych oraz uwzględnianie jej przedstawicieli w konsultacjach i spotkaniach dotyczących spraw przedsiębiorców.
Z poważaniem
Katarzyna Wysocka
Dyrektor Wydziału
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Pobierz PDF