Bezpłatny projekt outplacementowy "Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!"

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej pozwalam sobie przesłać krótką informację o projekcie *„Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" *skierowanym do mieszkańców województwa małopolskiego *zwolnionych* lub *zagrożonych zwolnieniami.


Udział w tym projekcie umożliwia znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia lub zdobycie dodatkowych kwalifikacji*,* najbardziej pożądanych na lokalnym rynku pracy poprzez:
· indywidualne i grupowe *doradztwo zawodowe*
· *coaching*
· *szkolenia/kursy zawodowe*
· *studia podyplomowe *
· *płatne staże*
· *pośrednictwo pracy*.
Będę zobowiązana za przekazanie załączonej informacji o projekcie przedsiębiorstwom zrzeszonym w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, którzy przeprowadzają zwolnienia pracowników lub planują redukcję zatrudnienia.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, lub bezpośrednio z pośrednikiem pracy pod numerem tel.602 592 306.
W przypadku pytań pozostaję do Pani dyspozycji.
Z wyrazami szacunku,
*Monika Ulatowska*
Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!
www.postawnasiebie.interkadra.pl
https://postawnasiebie.interkadra.pl/postaw-na-siebie>
Projekty unijne Interkadra | Facebook
https://www.facebook.com/InterkadraProjektyUnijne/>
www.interkadra.pl

Pobierz PDF