Ogródki gastronomiczne 2021r.

Pan Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Szanowny Panie Prezesie,
realizując dyspozycję Pana Prezydenta Bogusława Kośmidera, przekazuję korespondencję w załączeniu

Pobierz PDF