Kondolencje dla Grzegorza Mielnickiego

Szanownemu Panu

Grzegorzowi Mielnickiemu

Członkowi Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Prezes, Prezydium i Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej