Nie ma kapłaństwa bez Krzyża

Uroczystości odpustowe w parafii Świętego Krzyża zainaugurowały jubileusz 800-lecia jej działalności. Przy okazji świętowano również jubileusze zasłużonych kapłanów, 25 lat biskupstwa ks. Antoniego Długosza i 25 lat kapłaństwa ks. Dariusza Guziaka, proboszcza od Świętego Krzyża. Krakowską Kongregację Kupiecką podczas uroczystości reprezentowali: Beata Pabian-Mikuła  – pełnomocnik ds. imprez kulturalnych i sportowych oraz kontaktów zewnętrznych, Andrzej Koc - przewodniczący Sekcji KKK Polskie Sklepy i Marian Satała - rzecznik prasowy. Beata Pabian-Mikuła dostąpiła zaszczytu recytowania poezji Karola Wojtyły, dziś Świętego Jana Pawła II.

 

W święto Podniesienia Krzyża Świętego, odbył się odpust przy kościele Świętego Krzyża w Krakowie. W trakcie mszy św. której przewodniczył bp Antoni Długosz przyjęto trzech nowych członków działającego przy parafii Bractwa Świętego Krzyża. Akademicki Chór Organum wykonał pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka m.in. "Stabat Mater" Zoltana Kodaly’a oraz hymn Juliusza Słowackiego "Bogarodzico Dziewico" do muzyki ks. Jana Żukowskiego.

- Krzyż jest znakiem naszej wiary. Dlatego pamiętamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który wołał spod Giewontu: "Brońcie Krzyża Jezusa - od gór aż do morza" - powiedział bp Długosz.

Jubileusz ma być okazją do przypomnienia historii parafii. To przede wszystkim osiem wieków ewangelizacji. W przyszłym roku świętować będziemy obecność zasłużonego zgromadzenia duchaków, które 800 lat temu, ok. 1220 r. sprowadził na podkrakowski wówczas Prądnik Biały bp Iwo Odrowąż. Po przeniesieniu w 1244 r. duchaków do Krakowa, biskup Jan Prandota przekazał im parafialny kościół Świętego Krzyża i ufundował obok budynki szpitala oraz klasztorów dla braci i sióstr duchczek. Krakowski szpital Ducha Świętego stał się na kilka wieków dynamicznym ośrodkiem opieki nad chorymi a także porzuconymi dziećmi i kobietami w ciąży.

Kościół Świętego Krzyża jest miejscem modlitwy nie tylko dla parafian - pisze w Gościu Niedzielnym Bogdan Gancarz. - Modlą się tu także złotnicy, piekarze i artyści z całego miasta. Odprawiane są tu także Msze św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim. Ks. Paweł Kubani, poprzedni proboszcz parafii, wprowadził z kolei nabożeństwa ku czci św. Charbela, rodem z Libanu. Odprawiane 30. każdego miesiąca, ściągają osoby nie tylko z Krakowa lecz także z Małopolski i regionów ościennych. Ks. Kubani był jednym z kilku wybitnych proboszczów parafii Świętego Krzyża w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat obok ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego, ks. dr. Zdzisława Klisia i ks. dr. Jana Abrahamowicza.

Wdalszej części artykułu Bogdan Gancarz opisuje dzieje tego miejsca. - W pochodzącym z XIV wieku kościele parafialnym ochrzczony został przyszły malarz Jan Matejko, w dojrzałym wieku bezskutecznie protestujący przeciwko burzeniu dawnych zabudowań klasztoru i kościoła duchaków przy pl. Świętego Ducha. Tu brał ślub po tym gdy odmówiono mu go na Śląsku, tamtejszy wybitny polski działacz społeczny Wojciech Korfanty, tu w 1909 r. odprawiono egzekwie przy trumnie wielkiej aktorki Heleny Modrzejewskiej, tu konserwację dawnych polichromii prowadził Stanisław Wyspiański, który w 1903 r. na scenie pobliskiego Teatru Miejskiego zaprezentował swój dramat „Wyzwolenie”, zaczynający się od słów odnoszących się do kościoła świętokrzyskiego: "Gdzieś przed siódmą wieczorem/kościół kończył nieszporem,/bram teatru ledwo uchylono", tu wreszcie w 1962 r. rekolekcje dla artystów "Ewangelia a sztuka" głosił bp Karol Wojtyła.

Końcowym akordem odpustowych uroczystości był koncert „Nie ma kapłaństwa bez Krzyża”, przygotowany i wyreżyserowany przez Łukasza Lecha. Wystąpili w nim: Marcin Jajkiewicz, Anna Sokołowska Alabrudzińska, Jakub Oczkowski, Anna Lasota, Jacek Wójcicki i Marta Wilk z specjalnym udziałem ks. bpa Antoniego Długosza. Śpiewał: Octava Ensemble pod kierownictwem Zygmunta Magiery, wystąpiła orkiestra "Arte Symfoniko"pod dyrekcją MIeczysława Smudy.

Koncert transmitowany był przez Telewizję "Trwam".