Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Najbliższa aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2020 r. Szczegóły:
www.zbk-krakow.pl