Ogłoszenie o przetargu 29.09.2020

Ogłoszenie o przetargu 29.09.2020

Wydział Skarbu Miasta informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zielińskiego 7 i ul. Golikówka.


Jednocześnie informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.krakow.pl/?news_id=130261
W ogłoszeniu o przetargu pod opisem nieruchomości zostały umieszczone skany map, rzut budynku, ekspertyza budowlano - konstrukcyjna budynku.