Kondolencje dla Bogdana Baranka

Kondolencje dla Bogdana Baranka

Szanownemu Panu  Bogdanowi Baranek
 Prezesowi Oddziału Terenowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Brzesku wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci OJCA
 składa
 Prezes, Rada oraz Członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej