Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przygotował ankietę skierowaną do przedsiębiorców dot. Rozwiązań pomocowych w czasie pandemii. Uprzejmie prosimy o wypełnienie oraz pomoc w rozpowszechnieniu poniższej wiadomości wśród przedsiębiorców z którymi Państwo współpracują.


Miasto Kraków nadal monitoruje sytuację w związku z koronawirusem i dąży do dalszego minimalizowania negatywnych skutków gospodarczych pandemii.
Zachęcamy wszystkim krakowskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie „Rozwiązania pomocowe dla krakowskich przedsiębiorców w czasie stanu epidemii”https://arcg.is/1H90Tj Ankieta dostępna jest również w dwóch wersjach językowych: angielskiej (English)https://arcg.is/8XfmL i ukraińskiej (Українська версія)https://arcg.is/SGjv1.
Ankieta będzie aktywna do dnia 5 lipca 2020 roku.
Z poważaniem,
Anna Brydniak
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości