XIII Forum Przedsiębiorców - zaproszenie do udziału

XIII Forum Przedsiębiorców - zaproszenie do udziału

Prezes Wiesław Jopek zachęca do udziału w XIII Forum Predsiębiorców. Forum Przedsiębiorców to konferencja z udziałem ministrów, debaty ekspertów i polityków oraz stała rubryka na łamach Dziennika Polskiego. Linki do zarejestrowania się:
  www.forumprzedsiebiorcow.pl.