Informacje dotyczące ryzyka wystąpienia zagrożenia - koronawirus SARS-CoV-2

Informacje dotyczące ryzyka wystąpienia zagrożenia - koronawirus SARS-CoV-2

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przesłął na nasz adres informacje dotyczące ryzyka wystąpienia zagrożenia koronowirusem.

 


Poniżej przesyłamy, informację służb sanitarnych dotyczącą ryzyka wystąpienia zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa COVID-19 oraz instrukcję postępowania celem wykorzystania:
1. Osoby, które powróciły ostatnio z zagranicy (zwłaszcza z rejonów północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu), o zwracanie szczególnej uwagi na swój stan zdrowia i występujące ewentualnie niepokojące objawy zdrowotne oraz niezwłoczną reakcję w przypadku uzasadnionych obaw (informacja poniżej);
2. Wszystkim osobom zaleca się drobiazgowe przestrzeganie zasad higieny osobistej, zwłaszcza mycia rąk.
Prosimy także aby niniejsze zalecenia i informacje rozpowszechnić w swoich domach rodzinnych gdzie w naturalny sposób stykamy się ze swoimi bliskimi i znajomymi.
Zalecenia służb sanitarnych dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia występowania zakażenia koronawirusem:
Jeśli byłeś, w którymś z rejonów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni i:
1. zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
a. bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
Telefony alarmowe:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9:
tel. centrala:(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99,
lub dyżurne telefony całodobowe (podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych niżej numerów):
(+48) 600-876-214 LUB (+48) 602-263-605
b. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie:
* Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Oddział Chorób Zakaźnych - ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków - tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00
* Szpital Specjalistyczny in. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - os. Na Skarpie 67, 31-913 Kraków - tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53
2. nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):
a. jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę;
b. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
* bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
* lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z zagrożonych rejonów.
Całodobowa infolinia NFZ dot. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
https://wsse.krakow.pl/page/calodobowa-infolinia-nfz-dot-postepowania-w-przypadku-zakazenia-koronawirusem/
Poniżej podaję przydatne branżowe linki:
https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html
https://pssekrakow.pl/