Wybory do Rad Dzielnic

Wybory do Rad Dzielnic

Dyrektor Tomasz Popiołek napisał: W związku z organizacją Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r. zarządzonych na dzień 10 grudnia 2023 r. zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu tej informacji wśród rodziny, znajomych, wyborców.

Jeśli to możliwe bardzo proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji poprzez elektroniczne kanały informacyjne, w zależności od posiadanych przez Państwa możliwości (m.in. zamieszczenie na Państwa stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych).
Szczegółowe informacje o wyborach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa<https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=26023> pod adresem www.bip.krakow.pl/wyborydzielnice<http://www.bip.krakow.pl/wyborydzielnice>
Urząd Miasta Krakowa podejmuje sukcesywnie również szereg działań w przestrzeni miejskiej mających na celu zwiększenie frekwencji w Wyborach do Rad Dzielnic.
Dotarcie z załączoną informacją do szerokiego grona mieszkańców Krakowa ma na celu uświadomienie jaką rolę odgrywają Rady Dzielnic w samorządzie i zachęcenie mieszkańców Krakowa, że poprzez wybranie swoich przedstawicieli w Radach Dzielnic mogą brać udział w tym co dzieje się w ich najbliższej okolicy.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Popiołek
Dyrektor Wydziału
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH