75-lat Marii Pilch

75-lat Marii Pilch

W Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej odbyło się spotkanie członków Sekcji Gastronomiczno-Turystycznej. Jedną z okazji był jubileusz 75- lecia Marii Pilch. W imieniu krakowskich kupców życzenia złożył prezes Wiesław Jopek. W imieniu Sekcji Sukiennice życzenia złożyły pani kumy Elżbieta Kuźnik i Barbara Gunia.