Władze Kongregacji otrzymały absolutorium

Władze Kongregacji otrzymały absolutorium

W sali Domu Kolejarza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań Rady, Prezydium, Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego i Komisji Rewizyjnej KKK. Prezes, członkowie Prezydium i Rady KKK, a także członkowie Koleżeńskiego Sądu Koleżeńskiegio i Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium.

Promotorzy Polski

Krzysztof Przybył - prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”oraz Wiesław Jopek - prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zaprosili na uroczyste spotkanie Klubu „Teraz Polska”, podczas którego tytuły „Promotor Polski” 2020 z Małopolski odebali:
Elżbieta Penderecka, dr Krzysztof Pawłowski, Ryszard Florek i prof. Jacek Majchrowski.

Gala ósmej edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”

W czwartek, 24 września, odbyła się gala VIII edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów” organizowanego przez miasto, Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które z różnych względów – takich jak na przykład trudna sytuacja finansowa lub rodzinna, nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. W gali udział wzięli m.in. prezes Wiesław Jopek i jego zastępca Jacek Fortuna reprezentując Krakowską Kongregację Kupiecką.

Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od średniowiecza po współczesność Kraków 2020

Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od średniowiecza po współczesność Kraków 2020

Do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej trafiła właśnie piękna monumentalna książka z serii "Poczet Krakowski", przygotowana przez autorów serii jako aneks. Jest to wspaniały album zatytułowany "Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od średniowiecza po współczesność". Są dwa powody, dla których księga ta trafiła do naszej prastarej organizacji. Po pierwsze na kilku stronach autorzy opisują nasze kupieckie symbole wrosłe w historie miasta, dziś stanowiące nasz depozyt w Muzeum Krakowa, ale również te używane podczas aktualnych uroczystości i przechowywanych w siedzibie organizacji. Mam na myśli sztandar kongregacyjny, łańcuchy prezesa i zastępców prezesa. Drugi powód jest taki, że to właśnie Krakowska Kongregacja Kupiecka była fundatorem wspaniałego srebrnego łańcucha dla przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Został on podarowany ówczesnemu przewodniczącemu Józefowi Pilchowi w roku 2010 z okazji jubileuszu 600-lecia istnienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Szabla Kilińskiego dla prezesa Wiesława Jopka

W sobotę 19 września 2020 roku podczas oficjalnego otwarcia Jarmarku na św. Michała na Małym Rynku w Krakowie przezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego - szablą Kilińskiego.

Pogrzeb śp. Zbigniewa Koca

Pogrzeb śp. Zbigniewa Koca

Na cmentarzu na Salwatorze, w czwartek 17 września 2020 roku odbył się pogrzeb śp. Zbigniewa Koca, ojca Andrzeja Koca, przewodniczącego Sekcji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Polskie Sklepy. W pogrzebie uczestniczył prezes KKK Wiesław Jopek.

Park Kulturowy Nowa Huta

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych regulacji, związanych z wprowadzeniem na terenie Nowej Huty szczególnej formy ochrony zabytków, jaką jest park kulturowy, określonych w uchwale RMK Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w działaniach informacyjnych i przekazanie materiałów elektronicznych do przedsiębiorców, działających w Porozumieniu na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.

Pobierz PDF
Więcej na stronie:

www.parkikulturowe.krakow.pl.

www.business.krakow.pl

Ostatnie chwile na głosowanie- Turystyczne Skarby Małopolski 2020

Ostatnie chwile na głosowanie- Turystyczne Skarby Małopolski 2020

Tylko do niedzieli (20 września) do końca dnia można zagłosować na swoich faworytów w konkursie "TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI" 2020.
Oddanie głosu w konkursie to doskonała okazja to odkrycia nowych miejsc w Małopolsce i zainspirowania się do kolejnych wyjazdów.

Kondolencje dla Ryszarda Trzcińskiego

Kondolencje dla Ryszarda Trzcińskiego

Szanownemu Panu
Ryszardowi Trzcińskiemu
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ojca
składa
Prezes, Rada i Członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Kupcy ufundowali jedną z piszczałek do nowych organów

Kupcy ufundowali jedną z piszczałek do nowych organów

Ksiądz infułat Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie pod koniec ubiegłego roku zwrócił się do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z prośbą o włączenie się do akcji budowy nowych organów dla Bazyliki Mariackiej. Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na wniosek zarządu postanowiła sfinansować jedną z piszczałek. Właśnie w poniedziałek, 14 września 2020 r. do Krakowa przyjechała pierwsza z ciężarówek, która z Austrii przywieziono pierwszą partię części instrumentu. W środę przyjedzie kolejna partia części. - Przez około pół roku będzie instalowany instrument - mówi archiprezbiter Dariusz Raś. - W tym czasie będzie ograniczony dostęp do Bazyliki, bowiem części organów na razie złożone zostaną pod chórem. Ale już się cieszę na przyszłoroczne brzmienie instrumentu. Bardzo dziękuję krakowskim kupcom za ofiarność.