Podziękowanie z Zespołu Szkół Specjalnych

Podziękowanie z Zespołu Szkół Specjalnych

Na ręce prezesa Wiesława Jopka wpłynęły podziękowanie dla Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej od Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 za wieloletnią współpracę.


Drukuj