Msza święta kupiecka w Dniu Zadusznych

Msza święta kupiecka w Dniu Zadusznych

W kościele św. Barbary w Krakowie w Dzień Zadusznych, 2 listopada 2019 roku o godz. 8. 30 odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich zmarłych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W tym roku mija 112 lat od chwili, kiedy w kościele św. Barbary przy placu Mariackim w Krakowie odbyło się pierwsze nabożeństwo żałobne za zmarłych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.Prezes Wiesław Jopekzaprasza do udziału w nabożeństwie wszystkich członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z rodzinami. Zaproszenie kieruje również do kupców nie będących członkami Kongregacji.

 

Skąd tradycja mszy kupieckich u św. Barbary?
W roku 1907 przestała istnieć, związana z Krakowską Kongregacją Kupiecką, konfraternia kupiecka Opatrzności Boskiej. Ta religijna organizacja rozwiązując się przekazała w darze kościołowi św. Barbary sprzęty kościelne i naczynia liturgiczne. W podzięce za to gospodarze kościoła ustanowili na rzecz Kongregacji wieczystą fundację w postaci m.in. nabożeństwa odprawianego każdego roku w Dzień Zaduszny za zmarłych członków tej organizacji. Z chwilą wcielenia funduszu żelaznego archikonfraterni kupieckiej i przekazania darów kościołowi św. Barbary znika ostatni ślad istnienia tej starożytnej instytucji religijnej stanu kupieckiego w mieście Krakowie, która była świadectwem pobożności naszych przodków, względnie świetnych poprzedników naszych kupców, patrycjuszy krakowskich.
W archiwach Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej znajduje się zapis: w roku 1907 Ogólne Zgromadzenie Kongregacji uchwaliło: „fundusz żelazny archikonfraterni kupieckiej przy kościele św. Barbary wciela się i przelewa do funduszu żelaznego Kongregacji Kupieckiej”. „Kongregacja Kupiecka przyjmuje na siebie zobowiązanie, na wypadek, gdyby kościół św. Barbary OO. Jezuici opuścili, pokrywać z funduszów Kongregacji koszta nabożeństw dorocznych tj.: uroczystego w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, patronki kupiectwa polskiego w dniu 8 grudnia, oraz żałobnego za zmarłych członków”.

W kościele św. Barbary ojcowie Jezuici, wierni tym zapisom corocznie odprawiają mszę świętą w Dniu Zadusznych. Drugą z mszy kupieckich w tym kościele wdniu kupieckiego święta odprawia zwykle metropolita krakowski lub delegowany przez niego biskup. W tym roku mszę świętą odprawi metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski.


Drukuj