Hubertus krakowski

Hubertus krakowski

Mszą świętą koncelebrowaną w Bazylice Mariackiej rozpoczęli swoje świętowanie krakowscy myśliwi. Przy ołtarzu stanęli kapłani związani z myślistwem. Przewodniczył i kazanie wygłosił archiprezbiter Bazyliki Mariackiej ks. inf. Dariusz Raś. w koncelebrze byli też kapelan krakowskich myśliwych ojciec Tadeusz Popiela (O.Carm.) i były marszałek krakowskiego Bractwa Kurkowego ojciec Leon Pokorski (ofm).

Blisko sto pocztów sztandarowych w kół łowieckich okręgu krakowskiego stanęło w nawie głównej Bazyliki Mariackiej. W stallach miejsca zajęli członkowie kół łowieckich, był Łowczy Okręgowy Łukasz Strzelewicz, nestor myśliwych prof. Antoni Dziatkowiak, przedstawiciele Bractwa Kurkowego. Krakowska Kongregację Kupiecka reprezentował rzecznik prasowy Marian Satała.

Po mszy świętej barwny orszak myśliwych przeszedł wokół Rynku Głównego ul. Floriańską, Basztową i Lubicz do Celestatu. Okolicznościową statuetką Myśliwca Polskiego uhonorowano prof. Antoniego Dziatkowiaka, odznaką łowiecką wyróżniono Magdalenę Wilkońską-Klimsza.

Myśliwym towarzyszyła orkiestra górnicza z Libiąża, grali również sygnaliści myśliwscy.


Drukuj