Kondolencje dla Jerzego Muzyka

Kondolencje dla Jerzego Muzyka

Szanownemu Panu Jerzemu Muzykowi

zastępcy prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Prezes, Rada oraz Członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


Drukuj