Konkursu "Mój Pierwszy Biznes"

Jacek Fortuna, zastępca prezesa reprezentuje Krakowską Kongregację Kupiecką w Kapitule konkursu "Mój Pierwszy Biznes", który niebawem zostanie rozstrzygnięty.


Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrody przyznajemy w następujących
kategoriach:
1. Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa:
a) I miejsce
b) II miejsce
c) III miejsce
2. Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny Biznesplan
3. Nagroda IPH w Krakowie w kategorii "Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie"


Drukuj