Aktualne informacje z ZUS

Aktualne informacje z ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl<http://www.zus.pl> opublikowaliśmy ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.


Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.
Link do artykułu:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl<http://www.zus.pl
Drukuj