Krakowska Kongregacja Kupiecka z tytułem Donatora Bazyliki Mariackiej

Krakowska Kongregacja Kupiecka z tytułem Donatora Bazyliki Mariackiej

O pewnych zdarzeniach trzeba ciągle przypominać. Tym bardziej, że niebawem w Bazylice Mariackiej rozpocznie się montaż nowych organów. Pisaliśmy już na naszej stronie internetowej w dniu 14 września o tym, że ks. inf. dr Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej osobiście doglądał rozładunku fragmentu nowych organów, które przyjechały do naszego miasta z Austrii. Krakowska Kongregacja Kupiecka żywo jest zainteresowana tym wydarzeniem, gdyż należy do jednych z pierwszych instytucji, które odpowiedziały na apel archiprezbitera o ofiarność na budowę nowego instrumentu.

 

Ksiądz infułat Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie w połowie ubiegłego roku zwrócił się do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z prośbą o włączenie się do akcji budowy nowych organów dla Bazyliki Mariackiej. Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na wniosek zarządu postanowiła sfinansować jedną z piszczałek.

Po wnikliwym przeanalizowaniu ofert, ostatecznie najwyższe uznanie zyskała austriacka firma Rieger Orgelbau z siedzibą w Schwarzach i to jej powierzono zamówienie na nowy instrument dla krakowskiej miejskiej świątyni. Nie bez znaczenia jest fakt, że Rieger to obecnie jedna z najlepszych na świecie firm budujących organy. W swoim dorobku posiada instrumenty m.in. w wielu katedrach na całym świecie, a także salach koncertowych, jak choćby Filharmonia Wiedeńska czy Paryska. Współfundatorem nowego instrumentu oraz całego projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w kościele jest krakowska firma informatyczna Comarch SA.

Nasz instrument główny posiadał będzie docelowo 62 głosy, w tym 7 zabytkowych pochodzących ze starszych mariackich instrumentów. Zachowane zostaną najstarsze głosy: Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pochodzące z 1800 roku, podobnie jak klasycystyczna szafa organów. W opinii ekspertów głosy te charakteryzuje szlachetne brzmienie oraz wysoka jakość materiału i wykonania. Prace nad projektem rewitalizacji instrumentarium bazyliki Mariackiej przebiegają pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, oraz przy opiniowaniu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

W poniedziałek, 14 września 2020 r. do Krakowa przyjechała pierwsza z ciężarówek, która z Austrii przywieziono partię części instrumentu. Na miejscu w kościele są już kompletne organy. - Przez około pół roku będzie instalowany instrument - mówi archiprezbiter Dariusz Raś. - W tym czasie będzie ograniczony dostęp do Bazyliki, bowiem części organów na razie złożone zostaną pod chórem. Ale już się cieszę na przyszłoroczne brzmienie instrumentu. Bardzo dziękuję krakowskim kupcom za ofiarność.

W czasie mariackiego odpustu 15 sierpnia 2019 roku ks. inf. Dariusz Raś przekazał przedstawicielom Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej specjalny medal oraz dyplom, na którym napisano: Parafia Mariacka w Krakowie dziękuje za ofiarę na nowe organy i przyznaje Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej tytuł Donatora.


Drukuj