SIŁA KOMPETENCJI

SIŁA KOMPETENCJI

Aktualności Odsłony: 1168

Oto informacje na temat realizowanego przez naszą firmę projektu outplacementowego pn. SIŁA KOMPETENCJI
Nasz projekt wspiera wyłącznie osoby, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu), osoby, którym umowy nie zostały przedłużone z w/w przyczyn, oraz rolników.

 

Pracownikom, którzy są przewidziani do zwolnienia chcemy zapewnić następujące wsparcie:
- sfinansowanie szkoleń zawodowych wraz z wypłatą stypendium
- szkoleniowego i zwrotem kosztów dojazdu
- organizację staży zawodowych (4 m-ce) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na staż
- organizację zatrudnienia subsydiowanego
- dodatek relokacyjny
- poradnictwo zawodowe
- wsparcie pośrednika pracy - pomoc w przygotowaniu/zaktualizowaniu CV, listy motywacyjnego
- wsparcie psychologa i coacha
Zapewniamy, iż uczestnictwo w projekcie dla zainteresowanych jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, a w ramach projektu Pracownicy mogą uzyskać realną pomoc w zakresie dalszego rozwoju zawodowego, oraz w przystosowaniu do nowej sytuacji życiowej jakim jest zwolnienie z pracy.
Projekt niesienie również ze sobą korzyści dla Pracodawcy jakim jest min, złagodzenie negatywnych skutków zwolnień dla pracowników oraz dla firmy, ograniczenie ekonomicznych i społecznych skutków zwolnień oraz pozytywny wpływ na pracowników pozostających w firmie.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o realizowanym projekcie potencjalnym pracodawcom, którzy mogliby skierować swoich pracowników.
Więcej informacji o projekcie:
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019/

W załączeniu przesyłam materiały promocyjne, jeśli byłaby taka możliwość bardzo prosimy o umieszczenie ich na swoich stronach, FB.

Aneta Sroka
Koordynator Projektu
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Zamknięta 10/2.13,
30-554 Kraków

Drukuj