Ostatnie dni na IWA

Ostatnie dni na IWA

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby złożyć informację ZUS IWA. Na jej podstawie wyliczana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oto pełna informacja rzecznika prasowego rzecznika prasowego ZUS województwa małopolskiego.

W ubiegłym roku w Małopolsce płatnicy złożyli ponad 16 tys. formularzy ZUS IWA.
Przekazanie informacji ZUS IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie trzy warunki:
* zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
* byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego przez cały 2019 rok i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 roku,
* 31 grudnia 2019 roku byli wpisani do rejestru REGON.
Dla przedsiębiorców, którzy widnieli w rejestrze REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, lub dla tych, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego jest zryczałtowana. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67 procenta.

ZUS wylicza składkę na podstawie IWA
Przedsiębiorca w informacji IWA musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według PKD, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, także ciężkich i śmiertelnych oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. A także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie tych informacji ZUS ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w przedsiębiorstwie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, może to spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Więcej szczegółów o dokumencie ZUS IWA i ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronie www.zus.pl lub pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.
Ilość złożonych dokumentów ZUS IWA w poszczególnych oddziałach ZUS w Małopolsce w 2019 roku.:
Ilość złożonych formularzy ZUS IWA w 2019 r.
Oddział ZUS w Krakowie - 7700
Oddział ZUS w Nowym Sączu - 3439
Oddział ZUS w Chrzanowie - 2742
Oddział ZUS w Tarnowie - 2198
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa małopolskiego


Drukuj