wtorek, 09 lipiec 2019 09:30

BANK PROJEKTÓW PONADLOKALNYCH

Małopolska 2030 informuje: W ramach toczących się prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” uruchomiliśmy Bank Projektów Ponadlokalnych.

wtorek, 09 lipiec 2019 09:23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

wtorek, 09 lipiec 2019 09:12

Oferta dotycząca opakowań bio i eko

Do Kongregacji napłynęła oferta dotycząca opakowań bio i eko od  firmy, która wdraża opakowania ekologiczne bio i eko na rynek, tym samym  chciałaby zachęcić krakowskich restauratorów do wdrażania takich opakowań już przy najbliższej imprezie czyli Festiwalu Pierogów.

W poniedziałek, 8 lipca odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dobroczyńców Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów Państwa Barbary i Zenona Hajdugów. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig. Był też obecny Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej a zarazem prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum