Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 12 grudnia 2019 r.

Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 12 grudnia 2019 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że kolejny przetarg na najem lokali użytkowych zostanie
przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej tut. jednostki pod adresem:

www.zbk-krakow.pl