Klimatyczny Kwartał - konsultacje społeczne

Przesyłamy informację o możliwości wzięcia udziału w Warsztacie I organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu Klimatyczny Kwartał.
Efektem konsultacji będzie masterplan dla Kazimierza i Grzegórzek, który będzie koordynował działania i kluczowe projekty wydziałów i jednostek miejskich odpowiedzialnych za mobilność i kształtowanie przestrzeni publicznych w tym rejonie.


Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 września w godzinach 18:00-20:00 w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
Podczas Warsztatu I zaprezentowane zostaną wyniki wykonanych analiz. Wspólnie przeprowadzona zostanie weryfikacja wyników diagnozy obszaru Klimatycznego Kwartału oraz zarysowana zostanie wizja rozwoju tego obszaru. Rozwiązania wypracowane w trakcie Warsztatu I posłużą do przygotowania masterplanu, który będzie konsultowany podczas kolejnego spotkania.
Spotkanie zaplanowane jest w formule world cafe (praca stolikowa) z zaproszonymi interesariuszami (przedstawiciele lokalnych aktywistów, grup, organizacji, ekspertów, rady dzielnic). Diagnoza obszaru Klimatycznego
Kwartału wraz z podsumowaniem kwestii poruszanych na spotkaniu zostaną udostępnione publicznie.
Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz:
https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/urzad/formularz-rekrutacyjny-do -spotkan-klimatycznego-kwartalu.html
Rekrutacja prowadzona jest w dniach 14.09-19.09
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana w dniu 20.09. Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza.
Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji. Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Klimatyczny Kwartał, znajdą Państwo pod adresem:
https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/urzad/konsultacje-spoleczne-dot -klimatycznego-kwartalu.html
Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego!