Rada Przedsiębiorczości - opinia

Krakowska Kongregacja Kupiecka zdecydowanie opowiada się za przystąpieniem MPOG do organizacji gospodarczych tworzących Radę Przedsiębiorczości. Jest to odpowiedź na następujące zapytanie Adama Wójcika, wiceprezesa MPOG: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie opinii dotyczącej: Czy MPOG powinno przyłączyć się do organizacji gospodarczych, które utworzyły Radę Przedsiębiorczości w związku z obecną bardzo trudną sytuacją gospodarczą ?

Z poważaniem
Adam Wójcik
Wiceprezes MPOG